Sex tips på hur du vinner en upphandling

Arbete med upphandling
Kontrollera anbudet med ett par fräscha ögon innan tiden går ut.

Lästid c:a 3 minuter.

Mindre företag är ibland osäkra på sin förmåga att lämna anbud i exempelvis offentlig sektor och väljer därför att avstå. Här kommer några konkreta tips på hur du kan gå tillväga för att inte diskvalificera dig i upphandlingen eller prisa ut dig åt endera håll. Man kan dock aldrig försäkra sig mot Holzmann-fenomenet, där ett företag väljer att finansiera fördyringar i gamla projekt, genom att lågprisa in sig på nya.

 1. Ladda ner och _läs_ dokumenten

  Ladda ner upphandlingsdokumenten och läs igenom dem. Det kan ofta finnas fördyrande detaljer i brödtexten som är en förutsättning för anbudet. (Exempelvis AF-delen)

 2. Bevaka uppdateringar

  Det har hänt att anbudsgivare svarat med dokument som senare uppdaterats en bit in i upphandlingen och därför blivit diskvalificerade. Kontrollera datum och versioner!

 3. Antalet intressenter

  Hur ”hett” uppdraget är, går det att få en fingervisning om genom att läsa ställda frågor under upphandlingens ”frågor och svar”.

 4. Marknadsanalys

  Hur ser prisbilden och prissättningen ut på marknaden för dina tjänster? Ett enkelt sätt att ta reda på det är att ladda ner befintliga avtal som exempelvis din kommun har med entreprenörer inom din sektor.

 5. Prisbildning

  Kontrollera proportionen indirekta- mot direkta kostnader och lägg på önskad marginal för risk och vinst. Hur väl står det sig mot siffrorna i marknadsanalysen?

 6. Paketera anbudet

  Det är viktigt att du kontrollerar alla skall-krav. Inte sällan skall man även lämna in referenser, referensprojekt och CV:n. Förbered detta i god tid.

  Ladda upp anbudet i god tid! Ibland kan tekniken strula, vilket den tenderar att göra när det är bråttom. Glöm inte att läsa igenom och komplettera, gärna efter att du sovit på saken och med ett par fräscha ögon. Lycka till!