Fördelar med tidig kalkyl i byggprojekt

En tidig kalkyl i ett byggprojekt kan ge en rad fördelar, inklusive:

 1. Korrekt budgetering: En tidig kalkyl kan hjälpa projektledaren att skapa en realistisk budget för projektet, vilket är viktigt för att säkra finansiering från intressenter och för att hantera projektets kostnader.
 2. Bättre planering: Med en noggrann uppskattning av projektets kostnader kan projektledaren planera mer effektivt för arbetskraft, material och andra resurser som behövs för projektet. Detta kan bidra till att minska förseningar och undvika kostnadsspridning.
 3. Förbättrat beslutsfattande: En tidig kalkyl kan ge projektledare värdefulla insikter som kan informera beslutsfattande under hela projektet. Detta kan hjälpa till att identifiera potentiella problem eller områden där kostnadsbesparingar kan göras.
 4. Förbättrad projektstyrning: Genom att ha en klar uppfattning om projektets kostnader från början kan projektledaren utöva bättre kontroll över projektets framsteg och se till att projektet fortskrider inom budgeten.
 5. Riskminimering: En tidig kalkyl kan hjälpa till att identifiera och minska risker, såsom de som är förknippade med resursbrist, arbetskraftskostnader eller materialpriser. Detta kan bidra till att minimera projektets risker och säkerställa projektets framgång.

Sammanfattningsvis är en tidig kalkyl en avgörande komponent i alla byggprojekt, och den kan ge en rad fördelar som kan bidra till att säkerställa projektets framgång.

Undvik beräkningsmisstag i Excel

Glöm ej ställa om till automatisk beräkning

Den normale excel-användaren önskar så klart att beräkningar utförs så fort denne lämnar en cell i arket. Om man inte har ställt in Formler > Beräkningsalternativ till Automatisk, finns risken att cellberäkningar inte uppdateras och ger en felaktig total till din presentation.

Du kan även trycka in F9 för att påtvinga en uppdatering av alla beräkningar i arket, om du är osäker! F9 är helt enkelt en himla bra knapp. (Precis som F2, om man önskar att klara sig utan datormusen för att redigera, och inte skriva över, informationen i en cell.

PowerPoint – Ändra standardspråk för alla slides

Exempel på mall i PowerPoint

Inte sällan måste man snabbt sätta ihop en presentation och det värsta som finns är när små stavfel inte korrigeras eller flaggas. När man ändrar standardspråk för avstavning gäller det endast ”per textblock” i normalvyn!

Lösning

 1. Ändra vy till dispositionsvy

  Gå till Visa och klicka på dispositionsvy

 2. Markera ”allt”

  Klicka någonstans i vänster fält och markera allt genom att trycka ctrl+A

 3. Byt språk

  Klicka på fliken granska -> språk -> redigeringsspråk

Microsoft lanserar XLOOKUP #RIPindexmatch

Bild från https://www.cnbc.com

Microsoft meddelar att de lanserar den nya funktionen XLOOKUP (eng) i Excel, som skall vara kraftfullare än INDEX/MATCH eller kombinationen av VLOOKUP och HLOOKUP, för att kringgå programmets tidigare begränsningar.

Det förlegade tänket att funktionerna skall vara översatta till alla/andra språk, kommer här att få sig en törn. VLOOKUP (vertikalt sök) är tydligen, på svenska, LETARAD och HLOOKUP (horisontellt sök) LETAKOLUMN. Vad blir då XLOOKUP?

Artikellänk: https://www.cnbc.com/2019/09/01/microsoft-releases-excel-xlookup-feature-spreadsheet-jockeys-rejoice.html

Semester och spontana löptävningar

Under semestern ska man ta det lugnt och framför allt ge hjärnan ett avbrott från alla pushnotiser och ständiga möteskallelser. Det betyder dock inte att man inte ska ta tillfället i akt och anmäla sig till lokala 10km-lopp och varför inte springa dessa när det regnar och blåser som mest? Semester för svensken är en kontrasternas tid – stadslivet byts mot det spartanska huset på vischan, kanske utan el och rinnande vatten. För mig är i alla fall det en lyx!

Johan ”springer” Varbergsloppet 10k

Tidplan eller tidsplan?

Det är vanligt att man stöter på en hel del uttryck i just byggbranschen som man inte ser i någon annan sektor. Det kan vara felstavningar som hänger med och som sen blir standard. Så, heter det tidplan eller tidsplan?

Enligt språkrådet är båda formerna godkända och tidsplan är den form som kommer först i ordboken, men ett sådant svar nöjer vi oss inte med! Vilken form är det som i regel används i branschen?

Vi kan se att ordet tidsplanering innehåller ett godkänt foge-s, men att man på webben, i samma mening, skriver tidplan. Exempelvis: ”Tidsplanering: Hur du skapar en tidplan i projekt 2019”.

Efter flera sökningar blir det uppenbart att tidplan är den form som anammats av byggbranschen. Behöver ditt företag eller projekt hjälpt med tidplaner, kan vi på Notung hjälpa er att ta fram en sådan lösning. Vi behärskar Asta PowerProject, Prima Vera och Microsoft Project.

Se länken i menyn för att läsa mer om våra tidplaner!

Ord med tid utan foge-s

 • tidplan
 • tidtagning
 • tidtabell
 • tidrapportering
 • tidpunkt
 • tidvatten

Ord med fog-s

 • tidsplan
 • tidsbesparande
 • tidsnummer
 • tidsperiod
 • tidsplanering