Kostnadsstyrning i byggprojekt

Kostnadsstyrningen är en central och tyvärr ofta underprioriterad förmåga i många projekt och organisationer. Controlling-funktionen är en tvärdisciplinär tjänst som ofta besätts av en ingenjör med intresse för ekonomi, eller av en ekonom med intresse för teknik. Under ett byggprojekt efterfrågar ledningen i regel prognoser från projektet, gärna i ett samlat dokument eller rapport. En sådan rapport kan först skapas när all information finns på plats och är aktuell. Exempel på information som brukar ingå i en projektrapport presenteras i listan nedan.

Projektrapportens innehåll

  • Upparbetade mängder med direkta kostnader
  • Upparbetade indirekta kostnader (tjänstemannaorganisation)
  • Förväntad upparbetning
  • ÄTA (Ändringar, Tillägg och Avgående arbeten), ÄTA-hantering
  • Kontraktsförändringar
  • Nya inköp, materialbyte
  • Organisationsförändringar, organisationsplan och prognos

Hur kostnadsstyrning fungerar

För att kostnadsstyrningsarbetet skall vara hållbart, åtminstone i ett större projekt, krävs någon form av projektledningsverktyg. Ett sådant verktyg brukar vanligtvis bestå av olika moduler som kopplar ihop ekonomi, upparbetade mängder, och tidplan.

Kostnadsstyrningssystem

iTWO – Running together

iTWO

RIB iTWO är ett kostnadsstyrningssytem eller kanske snarare ett projektstyrningsverktyg som främst är framtaget för den tyska marknaden. Programmet är direkt kopplat till den tyska standarden för utbyte av elektronisk information inom byggbranschen (Gemeinsamer Ausschuss Elektronik im Bauwesen, GAEB) och används i ett projekts samtliga faser; från anbudskalkyl till kostnadsstyrningen i projektet. RIB iTWO hanterar även tidplaner och kan kopplas till företagets ekonomisystem via API eller exportfiler (.xml, .csv, etc). Vi gillar iTWO!

Unit4 MAP

UNIT4 MAP

UNIT4 MAP är antagligen det vanligaste kalkylsystemet bland de stora byggjättarna i Sverige. Både PEAB och NCC kör programmet, men Skanska har val att utveckla det egna systemet SPIK. Att köpa, ladda ner och starta MAP är som att göra en tidsresa tillbaka till 90-talet. Systemet är som många andra program som blivit navet i stora organisationer: orubbligt. Designen ger en ren och skär Windows 3.11-känsla, men det är snabbt och levererar den information du behöver. Vi gillar MAP!