Kalkyl i byggprojekt

Kalkyler i byggbranschen

Kalkylerandet inom byggbranschen är en yrkeskategori som få söker sig till, men som den invigde inte lämnar i första taget. Läser man Wikipedia-sidan om yrket, blir man inte mer sugen på att nischa sig mot, vad som verkar vara, ett riktigt lone wolf-yrke.

Hur byggkalkyl fungerar

För att kostnadsstyrningsarbetet skall vara hållbart, åtminstone i ett större projekt, krävs någon form av projektledningsverktyg. Ett sådant verktyg brukar vanligtvis bestå av olika moduler som kopplar ihop ekonomi, upparbetade mängder, och tidplan.

Innan man drar igång ett kalkylprojekt, kan man göra en överslagskalkyl som grundas på erfarenhetsvärden och nyckeltal från tidigare projekt. Beroende på vilken hatt kalkylatorn bär, kan uppdragen bli olika. För en kommun kan fokus till exempel ligga på investerings- och exploateringskalkyl, något som sker i en mycket tidig fas för att undersöka en eventuellt kommande investerings lönsamhet.

Kalkylsystem

UNIT4 MAP

Unit4 MAP

UNIT4 MAP är antagligen det vanligaste kalkylsystemet bland de stora byggjättarna i Sverige. Både PEAB och NCC kör programmet, med Skanska har val att utveckla det egna systemet SPIK.

Tidigare fick man känslan av att man gjorde en tidsresa tillbaka till 90-talet när man startade MAP. Systemet är som många andra program som blivit navet i stora organisationer: orubbligt. Designen gav en ren och skär Windows 3.11-känsla, men var snabb och levererade den information man behövde.

Nu har det kommit en ny version av programmet, MAP 10.81, som är något ”renare” och förmodligen rymmer en del nya hästkrafter under huven!
Vi gillar MAP!

iTWO

iTWO – Running together

RIB iTWO är ett kostnadsstyrningssytem eller kanske snarare ett projektstyrningsverktyg som främst är framtaget för den tyska marknaden. Programmet är direkt kopplat till den tyska standarden för utbyte av elektronisk information inom byggbranschen (Gemeinsamer Ausschuss Elektronik im Bauwesen, GAEB) och används i ett projekts samtliga faser; från anbudskalkyl till kostnadsstyrningen i projektet. RIB iTWO hanterar även tidplaner och kan kopplas till företagets ekonomisystem via API eller exportfiler (.xml, .csv, etc). Vi gillar iTWO!

BidCon

Elecosoft – BidCon

BidCon är ett grymt kalkylsystem för något mindre projekt och där flera kalkylatorer inte jobbar samtidigt. Det är snabbt, innehåller många standardrecept och är tillförlitligt. Vi gillar BidCon!