Notung CM sprang Lidingöloppet 2023

Under våren bestämde vi (Notung CM) oss för att springa Lidingöloppet 30km. Vad man än gör efter ett sådant beslut, kommer varje val, varje steg man tar, att ha en direkt (eller kanske snarare indirekt) verkan på slutresultatet.

För min (Johans) del, blev det att öka veckodosen till c:a 40-50km löpning eller jogg per vecka. Jag körde även en del Skierg vilket, för lidingölöparen kanske inte är så realistiskt, men ändå relevant!

Det både Oscar och jag saknade var ”platsbesök” och ordentligt med backträning samt distanser över 25km inför loppet.

Vi kom i mål och är glada. Ingen knep silvermedaljen, men den tar vi nästa år! Medaljtid 2024!

Johan och Oscar inför start. Lidingöloppet 2023

Fördelar med tidig kalkyl i byggprojekt

En tidig kalkyl i ett byggprojekt kan ge en rad fördelar, inklusive:

 1. Korrekt budgetering: En tidig kalkyl kan hjälpa projektledaren att skapa en realistisk budget för projektet, vilket är viktigt för att säkra finansiering från intressenter och för att hantera projektets kostnader.
 2. Bättre planering: Med en noggrann uppskattning av projektets kostnader kan projektledaren planera mer effektivt för arbetskraft, material och andra resurser som behövs för projektet. Detta kan bidra till att minska förseningar och undvika kostnadsspridning.
 3. Förbättrat beslutsfattande: En tidig kalkyl kan ge projektledare värdefulla insikter som kan informera beslutsfattande under hela projektet. Detta kan hjälpa till att identifiera potentiella problem eller områden där kostnadsbesparingar kan göras.
 4. Förbättrad projektstyrning: Genom att ha en klar uppfattning om projektets kostnader från början kan projektledaren utöva bättre kontroll över projektets framsteg och se till att projektet fortskrider inom budgeten.
 5. Riskminimering: En tidig kalkyl kan hjälpa till att identifiera och minska risker, såsom de som är förknippade med resursbrist, arbetskraftskostnader eller materialpriser. Detta kan bidra till att minimera projektets risker och säkerställa projektets framgång.

Sammanfattningsvis är en tidig kalkyl en avgörande komponent i alla byggprojekt, och den kan ge en rad fördelar som kan bidra till att säkerställa projektets framgång.

Mål: guld i FM Atlet

Under år 2023 skall vi på Notung CM försöka med bedriften att ta individuellt ”guld” i FM Atlet. Guld, eller Atletofficer av 1:a graden, innebär att man under testet erhåller en slutsumma om max 50 poäng. Vi får se vem i gänget som kommer dit först!

Senaste snitt för oss på firman:

2023-04-01: 63.5 poäng

Beräkningen går till på följande vis:

Slutpoäng = [Avslutade minuter, 10 km löpning] x 5 – [Bänkpress, maxvikt 1 lyft] – [Max antal chins] x 2

Övningsbestämmelser:

Bänkpress

Poängberäkning sker på hela kilo som vid behov avrundas uppåt. 5 försök disponeras och det bästa resultatet räknas. Internationell skivstång bör användas. Man kan som testad få hjälp med att lyfta ut skivstången till utgångsläge d v s raka armar. Skivstången sänks ned till stilla- liggande (del av sekund) på bröstet. Man får inte studsa upp skivstången från bröstet, ej heller lyfta sätet från bänken eller fötterna från golvet under pressen. Skivstången ska med jämn rörelse pressas upp till raka armar.

”Lyftarbälte eller s.k. ”lyftartröja” får ej bäras.

Armhäv

Utgångsläge hängande i raka armar. Hävning till dess att hakans nedre del befinner sig över räckets, stångens alt bommens övre del. Räcket kan fattas med handflatorna mot eller från ansiktet. För att underlätta kontrollen av raka armar i nedre läget bör momentet utföras i ett plagg där axelpartiet är synligt.

Minst 1 st skall genomföras för att poängberäkning skall kunna ske.

Stång, bom må tejpas. Talk och handskar må användas.

Dragremmar får ej användas

Löpning

10 km löpning på en kontrollmätt, lätt kuperad bana av landsvägskaraktär.

För att erhålla poäng får den prövande ej överskrida sitt tidskrav på 10 km löpning enligt FM Baskrav.

Undvik beräkningsmisstag i Excel

Glöm ej ställa om till automatisk beräkning

Den normale excel-användaren önskar så klart att beräkningar utförs så fort denne lämnar en cell i arket. Om man inte har ställt in Formler > Beräkningsalternativ till Automatisk, finns risken att cellberäkningar inte uppdateras och ger en felaktig total till din presentation.

Du kan även trycka in F9 för att påtvinga en uppdatering av alla beräkningar i arket, om du är osäker! F9 är helt enkelt en himla bra knapp. (Precis som F2, om man önskar att klara sig utan datormusen för att redigera, och inte skriva över, informationen i en cell.

Ny medarbetare till teamet!

Oscar har börjat hos oss och har en roll som projektingenjör inom hus/anläggning hos en av våra uppdragsgivare. Välkommen Oscar och ett stort grattis till oss som får ha dig i teamet!

Oscar och Johan från Notung AB bär bår

Andningsskydd (FFP3) till Lidingö Kommun

Notung AB och Promoteq i Sandviken AB har kämpat för att kunna understödja kommuners och regioners resurser med 1500 andningsskydd av typ FFP3. En pall med ett par tusen andningsskydd hämtades upp vid lunch på Arlanda logistikcenter för vidaretransport direkt till kommunen.

Det blev ett rekordsnabbt upphandlingsförfarande, då samtlig personal agerade lösningsorienterat och med fullt fokus på uppgiften. Bra jobbat! ?

PowerPoint – Ändra standardspråk för alla slides

Exempel på mall i PowerPoint

Inte sällan måste man snabbt sätta ihop en presentation och det värsta som finns är när små stavfel inte korrigeras eller flaggas. När man ändrar standardspråk för avstavning gäller det endast ”per textblock” i normalvyn!

Lösning

 1. Ändra vy till dispositionsvy

  Gå till Visa och klicka på dispositionsvy

 2. Markera ”allt”

  Klicka någonstans i vänster fält och markera allt genom att trycka ctrl+A

 3. Byt språk

  Klicka på fliken granska -> språk -> redigeringsspråk