Projektledare genom Notung AB

I mars 2019 började Anders som ansvarig för strategiutvecklingen inom verksamhetsområdet produktion. Anders arbetar i dag som inhyrd projektchef på en av Förbifart Stockholms etapper ovanjord. Vi ser fram emot ett långt och roligt samarbete med Anders.

Grattis till oss!

Startskottet för nya tunnelbanan

Notung AB hade en representant på plats vid startskottet för den nya tunnelbanan i en av Barkarbys arbetstunnlar. På plats fanns, förutom representanter ur NCC:s byggledning och Region Stockholms beställarorganisation, även en rad politiker från Stockholms stad.

DN Stockholms artikel om händelsen