PowerPoint – Ändra standardspråk för alla slides

Exempel på mall i PowerPoint

Inte sällan måste man snabbt sätta ihop en presentation och det värsta som finns är när små stavfel inte korrigeras eller flaggas. När man ändrar standardspråk för avstavning gäller det endast ”per textblock” i normalvyn!

Lösning

  1. Ändra vy till dispositionsvy

    Gå till Visa och klicka på dispositionsvy

  2. Markera ”allt”

    Klicka någonstans i vänster fält och markera allt genom att trycka ctrl+A

  3. Byt språk

    Klicka på fliken granska -> språk -> redigeringsspråk