Stöd i kalkylarbete för ramavtal inom mark och VA-arbeten

Notung AB har stöttat en mindre entreprenör i framtagandet av kalkyl för ramavtal med en kommun i Stockholmsregionen. Det är alltid roligt att jobba med drivna individer som sitter nära verksamheten. Tack för ett gott samarbete!