Projektledare genom Notung AB

I mars 2019 började Anders som ansvarig för strategiutvecklingen inom verksamhetsområdet produktion. Anders arbetar i dag som inhyrd projektchef på en av Förbifart Stockholms etapper ovanjord. Vi ser fram emot ett långt och roligt samarbete med Anders.

Grattis till oss!