Mål: guld i FM Atlet

Under år 2023 skall vi på Notung CM försöka med bedriften att ta individuellt ”guld” i FM Atlet. Guld, eller Atletofficer av 1:a graden, innebär att man under testet erhåller en slutsumma om max 50 poäng. Vi får se vem i gänget som kommer dit först!

Senaste snitt för oss på firman:

2023-04-01: 63.5 poäng

Beräkningen går till på följande vis:

Slutpoäng = [Avslutade minuter, 10 km löpning] x 5 – [Bänkpress, maxvikt 1 lyft] – [Max antal chins] x 2

Övningsbestämmelser:

Bänkpress

Poängberäkning sker på hela kilo som vid behov avrundas uppåt. 5 försök disponeras och det bästa resultatet räknas. Internationell skivstång bör användas. Man kan som testad få hjälp med att lyfta ut skivstången till utgångsläge d v s raka armar. Skivstången sänks ned till stilla- liggande (del av sekund) på bröstet. Man får inte studsa upp skivstången från bröstet, ej heller lyfta sätet från bänken eller fötterna från golvet under pressen. Skivstången ska med jämn rörelse pressas upp till raka armar.

”Lyftarbälte eller s.k. ”lyftartröja” får ej bäras.

Armhäv

Utgångsläge hängande i raka armar. Hävning till dess att hakans nedre del befinner sig över räckets, stångens alt bommens övre del. Räcket kan fattas med handflatorna mot eller från ansiktet. För att underlätta kontrollen av raka armar i nedre läget bör momentet utföras i ett plagg där axelpartiet är synligt.

Minst 1 st skall genomföras för att poängberäkning skall kunna ske.

Stång, bom må tejpas. Talk och handskar må användas.

Dragremmar får ej användas

Löpning

10 km löpning på en kontrollmätt, lätt kuperad bana av landsvägskaraktär.

För att erhålla poäng får den prövande ej överskrida sitt tidskrav på 10 km löpning enligt FM Baskrav.